Imprimir esta página

การมีวีซ่าเม็กซิโกไม่ได้รับประกันว่าคุณจะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศเม็กซิโกเสมอไป

20 Dic, 2021 Visto 210 veces
(0 votos)

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกระทรวงการต่างประเทศเม็กซิโก เรื่อง "การมีวีซ่าเม็กซิโกไม่ได้รับประกันว่าคุณจะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศเม็กซิโกเสมอไป" 

 
เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2562 สอท. ณ กรุงเม็กซิโกได้รับหนังสือจากกระทรวงการต่างประเทศเม็กซิโกแจ้งว่า เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของเม็กซิโกอาจสอบถามข้อมูลจากผู้เดินทางเพื่อประกอบการพิจารณาให้เข้าประเทศเพิ่มเติมได้ เช่น 
 
คุณเดินทางเข้าประเทศเม็กซิโกด้วยจุดประสงค์ใด 
คุณจะพำนักอยู่ที่ไหน (ขอให้แสดงหลักฐานการจองที่พัก)
คุณมีบุคคลที่รู้จักในประเทศเม็กซิโกหรือไม่
คุณใช้วิธีใดในการครอบคลุมค่าใช้จ่ายในประเทศเม็กซิโก
คุณจะพำนักในประเทศเม็กซิโกนานเท่าใด
กรณีศึกษา คุณสมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาอะไร สถาบันใด
คุณจะเดินทางออกจากประเทศเม็กซิโกอย่างไร (ขอให้แสดงตั๋วขากลับ)
 
ในการนี้ สอท. ขอความอนุเคราะห์คนไทยที่จะเดินทางเข้าเม็กซิโกทุกท่านศึกษาข้อมูลตามเอกสารในภาพและเตรียมคำตอบพร้อมเอกสารยืนยันต่าง ๆ ติดตัวเข้าประเทศเม็กซิโกทุกครั้งด้วย
 
visasremex
 
Visto 210 veces
DistritoWeb

Lo último de DistritoWeb

Inicia sesión para enviar comentarios