ข่าวประชาสัมพันธ์การขอรับบริการปรึกษาแพทย์สําหรับโรค COVID-19 ผ่านระบบ VDO Call (Telemedicine)

26 May, 2020 Visto 523 veces
(0 votos)

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเม็กซิโก มีความยินดีแจ้งให้พี่น้องชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศเม็กซิโกและประเทศเขตอาณาทราบว่า ด้วยกระทรวงฯ ได้รับข้อเสนอการให้บริการปรึกษาแพทย์สําหรับโรค COVID-19 แก่คนไทยใน ตปท. จากบริษัท ด็อกเตอร์ เอทูแซด จํากัด (Doctor A to Z Co., Ltd) ผ่านระบบ VDO Call (Telemedicine) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ บริการคําปรึกษาแก่ ปชช. ในอาการที่ต้องสงสัยในโรค COVID-19 เท่านั้น (ตามดุลพินิจของแพทย์ผู้ให้คําปรึกษา) และ เป็นเพียงการให้คําปรึกษา (ไม่ใช่การรักษา) และไม่สามารถใช้ในภาวะฉุกเฉิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บริการดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้รับบริการสามารถกรอก Code “MEX19” ทั้งนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือบริการอื่นได้
2. ระยะเวลาการให้คําปรึกษา ประมาณ 15 นาที ต่อ 1 ครั้ง และไม่จํากัดจํานวนการนัดหมาย (โดยระบบจะไม่มีการตัดสายเมื่อครบ 15 นาที ระยะเวลาการปรึกษาเพิ่มเติมเป็นไปตามดุลพินิจของแพทย์ผู้ให้คําปรึกษา)
3. ระยะเวลาการให้บริการ จนถึงวันที่ 30 ก.ค. 2563 หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จะคลี่คลาย ทั้งนี้ หากมีการปรับระยะเวลาให้บริการ กระทรวงฯ จะหารือร่วมกับบริษัทฯ ต่อไป)
4. ขั้นตอนการใช้บริการ
- ติดตั้ง application “Doctor A to Z” ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android
- ลงทะเบียนและสมัครสมาชิก
- เลือกนัดหมายการพบแพทย์ผู้ให้คําปรึกษา (เวลาการให้บริการของแพทย์แตกต่างกัน)
- กรอก Code เฉพาะสําหรับคนไทยใน ตปท. (สำหรับคนไทยในประเทศเม็กซิโกและเขตอาณา กรอก "MEX19")
- พบแพทย์ตามเวลานัดหมาย

กระทรวงฯ เห็นว่าบริการดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่คนไทยที่พํานักใน ตปท. รวมถึงสามารถสนับสนุน จนท. กงสุล โดยคนไทยใน ตปท. สามารถรับคําปรึกษาด้านสุขภาพในอาการที่ต้องสงสัยในโรค COVID-19 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคนไทยได้โดยตรง และเป็นทางเลือกในการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ห่างไกล หรือมีข้อจํากัดในการเข้ารับคําปรึกษาจากสถานพยาบาลในพื้นที่

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามสื่อประชาสัมพันธ์ดังเอกสารแนบ และที่เว็บไซต์ https://doctoratoz.co/th/ รวมไปถึง วิดีโอแนะนําการให้บริการ https://youtu.be/pTbssY5QzPc

 

LO Poster Template copy Page 1LO Poster Template copy Page 4

Visto 523 veces
Inicia sesión para enviar comentarios

Embajada de Tailandia en México

Dirección: Paseo de las Palmas No.1610 Lomas de Chapultepec México D.F. 11000
Email: thaimex@prodigy.net.mx
Teléfono: (+52-55) 5540 4551, 5540 a 4529
Fax: (52-55) 5540 - 4817

 

Suscríbete al Boletín

Para recibir el boletín mensual de la Embajada, favor de suscribir su correo aqui:

Redes Sociales

fbnewttnewinstnewytnew